Festlokal i Sundby Park, Strängnäs

Facienda är ett verkstadshus byggt 1929 som idag är en festlokal och ett third place/space där människor, mat och musik förenas. Här finns idag rum för musik, föreläsningar, föreningsmöten, mässor, workshops, bootcamps m m.
Verkstadshuset var tidigare en del av Sundby sjukhus som när det var i drift var ett eget självförsörjande samhälle och gav hospitalet de hantverkstjänster som då behövdes. Nu tjänar och bidrar Facienda till utvecklingen på Tosterön och i Strängnäs.
Välkommen till Facienda när du vill att det ska kännas som hemma!